Intranet

 

INFORMACE ODDĚLENÍ PRO VĚDECKOU ČINNOST

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRVOUK

Přihláška PRVOUK PedF UK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Metodika hodnocení vědy 
                       materiál přednesený na schůzi vedoucích kateder 18. června 2009.