Intranet

 

Nejdůležitější hromadné e-mailové adresy v rámci fakulty

  • vedeni@pedf.cuni.cz – kolegium děkana
  • vedkat@pedf.cuni.cz – vedoucí kateder, ředitelé ústavů, vedoucí KVCJ, vedoucí SVP
  • vedodd@pedf.cuni.cz – vedoucí oddělení děkanátu, vedoucí jiných pracovišť (SIT, středisko ped. praxe, SVP, knihovna, vydavatelství)
  • vedprac@pedf.cuni.cz – vedeni + vedkat + vedodd
  • sekretariaty@pedf.cuni.cz – sekretářky všech pracovišť, včetně oddělení děkanátu a asistentek děkana
  • senat@pedf.cuni.cz – členové akademického senátu fakulty
  • vedrad@pedf.cuni.cz – členové vědecké rady