Intranet

 

Informace Vydavatelství UK PedF

Ediční komise Vydavatelství UK PedF se v r. 2015 sejde 5. listopadu.

Návrhy publikací ke schválení mohou vedoucí kateder a ústavů posílat na přiloženém formuláři

k rukám vedoucí Vydavatelství Mgr. Ivany Čechové (ivana.cechova@pedf.cuni.cz) do 23. října 2015.


Návrh edičního plánu


Ediční komise – návrh